Køb og salg af virksomheder

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER

 

VURDERING VED SALG AF VIRKSOMHED

Påtænkes det at sælge virksomheden, foretager Dapra en værdiansættelse af virksomheden ved sammen med ledelse at udarbejde et salgsprospekt, hvor vi opremser og skønner værdien af virksomhedens materielle aktiver og immaterielle aktiver.

VURDERING VED GENERATIONSSKIFTE – FUSION – VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

Såfremt det påtænkes at foretage et generationsskifte, en fusion eller en virksomhedsoverdragelse kan vi foretage en uvildig vurdering af virksomhedens materielle aktiver som f. eks. produktionsapparat, varelager, driftsinventar, bil, it-udstyr o.s.v. ligesom vi kan foretage en uvildig vurdering af immaterielle aktiver goodwill, kontrakter, igangværende projekter o.s.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VURDERING VED KØB AF VIRKSOMHED

Påtænkes det at købe eller overtage en virksomhed, kan vi yde faglig assistance omkring værdien af samtlige de materielle og immaterielle aktiver, samt vi kan foretage en analyse af den sælgende virksomheds regnskaber og bistå køber med at opstille et budget og prognose.

Vi yder ikke juridisk assistance.

EKSEMPLER PÅ MATERIELLE AKTIVER DAPRA VURDERER

- Produktionsapparater

- Varelagre

- Driftsinventar

- Driftsmidler

- Køretøjer

- IT-udstyr

EKSEMPLER PÅ IMMATERIELLE AKTIVER DAPRA VURDERER

- Goodwill

- Kontrakter

- Igangværende arbejder

Værdien af de immaterielle aktiver fastsættes i samarbejde med virksomhedens ledelse.

Dapra køber og formidler ikke salg, således at vi altid sikrer en uvildig og uafhængig vurdering.

Nedenfor ses eksempler på virksomheder Dapra vurderer:

- Vurdering af Produktionsvirksomheder

- Vurdering af Liberale erhverv

- Vurdering af Lægepraksis / lægeklinikker

 

Dapra | Danish Appraisal ApS | 70 205 207

København - Svendborg - Holstebro - Aalborg

Copyright @ All Rights Reserved