Uden-retslig syn & skøn

SYN OG SKØN

 

 

 

Dapra's eksperter har stor erfaring med syn og skøn.

Når anmodningen om udpegning af syns- og skønsmand er modtaget, gennemgår vi det tilsendte syns- og skøn tema og eventuelt øvrigt materiale og fremsender herefter vores forslag til syns- og skønsmand til parterne og Retten. Samtidig anslåes et honorar samt forventet tidspunkt for fremsendelse af Syn & Skønsrapporten.

Samtidig sørger vi for skrivning af sagen i vores sædvanlige meget overskuelige opsætning.

SYN OG SKØN INDEN FOR ERHVERV

Efter anmodning fra én eller begge parter og efter at have gennemgået materialet, giver vi parterne og Retten forslag til én eller to specialister som vi skønner kan løse opgaven som syns- og skønsmand. Samtidig anslåes et honorar samt forventet tidspunkt for fremsendelse af Syn & Skønsrapporten.

Dapra har stor erfaring i eksempelvis:

- syn og skøn af varelagre

- syn og skøn af driftsmidler

- syn og skøn af software

- syn og skøn af kunst

- syn og skøn af projekter

- syn og skøn af goodwill

- syn og skøn af kontrakter

Dapra | Danish Appraisal ApS | 70 205 207

København - Svendborg - Holstebro - Aalborg

Copyright @ All Rights Reserved