Foreløbig udtalelse

SYN OG SKØN

 

 

 

FORELØBIG UDTALELSE

 

Såfremt een af parterne i en tvist ønsker en foreløbig udtalelse, kan vi udarbejde en rapport indeholdende vores konklusioner m.m.

 

Dette kan give rekvirenten en mulighed for at træffe beslutninger om evt. gennemførelse af Syn og Skøn.

Dapra | Danish Appraisal ApS | 70 205 207

København - Svendborg - Holstebro - Aalborg

Copyright @ All Rights Reserved