Vurdering af leasingaktiver og pant

Vurdering af leasingaktiver og pant

 

Få registeret og vurderet dine leasingaktiver

Få kontrolleret om dine aktiver stadig er til stede

-Er dine leasingaktiver vedligeholdt?

-Overholdes love og regulativer i forhold til dine leasingaktiver, som foreskevet?

-Udarbejde en rapport med billeder og værdiansættelse

 

 

Registering af leasingaktiver i forbindelse med indgåelse af leasingkontrakt

Registrering af leasingaktiver.

I forbindelse med indgåelse af leasingkontrakter tilbyder vi leasinggiver at:

- Lave opmærkning de leasede aktiver.

- Afstemning af de leasede aktiver i forhold til bilag.

- Foretage en vurdering af de leasede aktivers realistiske afskrivningsperiode.

Dapra | Danish Appraisal ApS | 70 205 207

København - Svendborg - Holstebro - Aalborg

Copyright @ All Rights Reserved