Konkurs og rekonstrution

VURDERING KONKURSER OG REKONSTRUKTION

 

Dapra vurderer inden for alle brancher, hos os kan du regne med et klart svar.

 

I forbindelse med behandling af konkursboer og ved rekonstruktioner foretager vi fagkyndige vurderinger af alle former for materielle og immaterielle aktiver. Dapra har mange specialister tilknyttet og kan således vurdere aktiver i konkursboer og rekonstruktioner, inden for stort set alle brancher og alle typer virksomheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces

Dapra udarbejder en rapport, hvor de enkelte aktiver er registeret med fotos og værdiansat efter tre værdier:

 

1. Fortsat drift

2. Målrettet salg

3. Absolut bortsalg - tvangssalg

Der kan samtidig udarbejdes en registeringsrapport, hvori de ansatte værdier ikke fremgår. Denne rapport kan benyttes til udsendelse til eventuelle købere og til gennemsyn for interessenter, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at disse får kendskab til de ansatte værdier Rapporter udsendes elektronisk og kan derfor let udformes efter rekvirentens ønske.

Nedenfor ses eksempler på materielle og immaterielle aktiver Dapra vurderer:

Eksempler på materielle aktiver vi ofte registrerer og vurderer

Entreprenørmaskiner

Produktionsmaskiner

Last- person- og specialbiler

IT hard- og software

Kunst, brugskunst og dekorationsgenstande

Transportmateriél, trailere og trucks

Eksempler på immaterielle aktiver vi har vurderet

Goodwill

Skattemæssig goodwill

Kundeportefølje

Kontrakter

Patenter og varemærker

Igangværende arbejder

 

Dapra | Danish Appraisal ApS | 70 205 207

København - Svendborg - Holstebro - Aalborg

Copyright @ All Rights Reserved